Câu hỏi:

02/03/2021 237

Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm sốy=x2-4x+4, trục tung và trục hoành. Xác định k để đường thẳng (d) đi qua điểm A (0; 4) và có hệ số góc k chia (H) thành hai phần có diện tích bằng nhau.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khung cửa kính hình parabol với đỉnh M và cạnh đáy AB như minh họa ở hình bên. Biết chi phí để lắp phần kính màu (phần tô đậm trong hình) là 200.000đng /m2 và phần kính trắng còn lại là 150.000đng /m2. Cho MN = AB = 4m và MC = CD = DN. Hỏi số tiền để lắp kính cho khung cửa như trên gần nhất với số tiền nào dưới đây?

Xem đáp án » 02/03/2021 1,300

Câu 2:

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường |y|=1-x2 là:

Xem đáp án » 02/03/2021 1,101

Câu 3:

Diện tích hình phẳng của phần tô đậm trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?

Xem đáp án » 02/03/2021 818

Câu 4:

Diện tích hình phẳng giới hạn với đường cong y=4-|x| và trục hoành Ox là

Xem đáp án » 02/03/2021 679

Câu 5:

Gọi V là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường  và x=4 quanh trục Ox. Đường thẳng x=a (0<a<4) cắt đồ thị hàm số y=x, y=0 tại M. Gọi V1 là thể tích khối tròn tạo thành khi quay quanh tam giác OMH quanh trục Ox. Biết rằng V=2V1. Khi đó:

Xem đáp án » 02/03/2021 422

Câu 6:

Cho vật thể có mặt đáy là hình nón bán kính bằng 1 (hình vẽ). Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x -1x1 thì thiết diện là một tam giác đều. Tính thể tích V của vật thể đó.

Xem đáp án » 02/03/2021 340

Câu 7:

Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay quanh trục Ox: hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=3x+1x+1, trục hoành và đường thẳng x = 1 là:

Xem đáp án » 02/03/2021 312

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK