Câu hỏi:

07/03/2021 235

Cho hình (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số x = f (y), trục trung và hai đường thẳng y = a, y = b. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục Oy là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Công thức tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số x = f (y), trục Oy và hai đường thẳng y = a, y = b (a < b) quanh trục Oy là: V=πabf2ydy

Đáp án cần chọn là: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f (x). trục Ox và hai đường thẳng x=a, x=b (a<b) xung quanh trục Ox?

Xem đáp án » 07/03/2021 1,538

Câu 2:

Cho các phát biểu sau: (với C là hằng số)

I0dx=x+C

II1xdx=lnx+C

IIIsinxdx=cosx+C

IVcotxdx=1sin2x+C

Vexdx=ex+C

VIxndx=xn+1n+1+Cn1

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 07/03/2021 550

Câu 3:

Đổi biến u = lnx thì tích phân I=1e1-lnxx2dx thành:

Xem đáp án » 07/03/2021 325

Câu 4:

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=x3, trục hoành và hai đường thẳng x = 1; x = 3?

Xem đáp án » 07/03/2021 320

Câu 5:

Nếu tích phân I=0π6sinnxcosxdx, đặt t=sinx thì tích phân đã cho có dạng

Xem đáp án » 07/03/2021 292

Câu 6:

Cho hình (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f (x), trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b. thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục Ox là:

Xem đáp án » 07/03/2021 284

Câu 7:

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y=x.ex,y=0,x=0,x=1 xung quanh trục Ox là:

Xem đáp án » 07/03/2021 282

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK