Câu hỏi:

07/03/2021 297

Cho 13fxdx=4. Tính 13x2fxdx

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết rằng excosxdx=acosx+bsinxex+C  a;bR. Tính tổng T=a+b

Xem đáp án » 07/03/2021 8,807

Câu 2:

Tính tích phân I=0πcos3xsinxdx?

Xem đáp án » 07/03/2021 5,249

Câu 3:

Cho hàm số y = f (x) liên tục trên R và 01f(2x)dx=8. Tính I=02x.f(x2)dx

Xem đáp án » 07/03/2021 3,021

Câu 4:

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=2x24x6, trục hoành và hai đường thẳng x = - 2, x = - 4

Xem đáp án » 07/03/2021 1,146

Câu 5:

Cho y = f (x) là hàm số lẻ và liên tục trên [-a ;a]. Chọn kết luận đúng

Xem đáp án » 07/03/2021 522

Câu 6:

Khối tròn xoay tạo nên khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=2xx2 và trục Ox có thể tích:

Xem đáp án » 07/03/2021 403

Câu 7:

Cho hàm số f (x) là hàm số chẵn và 30fxdx=a. Tính I=03fxdx

Xem đáp án » 07/03/2021 359

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK