Câu hỏi:

14/03/2021 317

Cho các số phức z1,z2 thỏa mãn z1=3,z2=4 và z1z2=5. Gọi A, B lần lượt là điểm biểu diễn các số phức z1,z2. Tính diện tích S của tam giác OAB với O là gốc tọa độ.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính mô đun của số phức z, biết z thỏa mãn 1+2iz+2+3iz¯=6+2i

Xem đáp án » 14/03/2021 3,480

Câu 2:

Gọi S là tổng phần thực và phần ảo của số phức w=z3i, biết z thỏa mãn z+24i=2iiz¯. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 14/03/2021 2,460

Câu 3:

Có bao nhiêu số phức thỏa mãn z2+2z¯=0?

Xem đáp án » 14/03/2021 1,117

Câu 4:

Hỏi có bao nhiêu số phức thỏa mãn đồng thời các điều kiện zi=5 và z2 là số thuần ảo?

Xem đáp án » 14/03/2021 706

Câu 5:

Xét số phức z thỏa mãn |z + 2 - i +|z - 4 - 7i| = 62. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của |z - 1 + i|. Tính P = m + M

Xem đáp án » 14/03/2021 593

Câu 6:

Cho số phức z=a+bia,bR thỏa mãn 3z4+5iz¯=17+11i. Tính ab

Xem đáp án » 14/03/2021 436

Câu 7:

Tập điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z2=z2 là:

Xem đáp án » 14/03/2021 401

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK