Câu hỏi:

20/03/2021 261

Dãy số nào sau đây có giới hạn 0?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giới hạn limn2nn bằng?

Xem đáp án » 20/03/2021 7,053

Câu 2:

Chọn kết luận không đúng:

Xem đáp án » 20/03/2021 5,142

Câu 3:

Biết limun=3. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

Xem đáp án » 20/03/2021 3,257

Câu 4:

Biết limun=+. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

Xem đáp án » 20/03/2021 2,763

Câu 5:

Cho hai dãy số un, vn với un=1n, vn=1nn. Biết (1)nn1n. Chọn kết luận không đúng:

Xem đáp án » 20/03/2021 1,842

Câu 6:

Cho un=n23n14n3. Khi đó limun bằng?

Xem đáp án » 20/03/2021 891

Câu 7:

Cho các dãy số un, vnlimun=53, limvn=23. Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án » 20/03/2021 882

Bình luận


Bình luận