Câu hỏi:

20/03/2021 254

Tính giới hạn của dãy số un=121+2+132+23+...+1(n+1)n+nn+1

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy số un với un=11.2+12.3+13.4+...+1n(n+1). Khi đó limun bằng?

Xem đáp án » 20/03/2021 1,158

Câu 2:

Cho dãy số un với un=1122.1132...11n2. Khi đó limun bằng?

Xem đáp án » 20/03/2021 1,072

Câu 3:

Giá trị của limn!nn3+2n bằng:

Xem đáp án » 20/03/2021 685

Câu 4:

Giá trị của D=limn2+13n3+232n4+n+24nbằng:

Xem đáp án » 20/03/2021 523

Câu 5:

Giá trị của D=limn2+2nn3+2n23 bằng

Xem đáp án » 20/03/2021 474

Câu 6:

Cho dãy số un xác định bởi u1=1un+1=un(un+1)(un+2)(un+3)+1,(n1). Đặt vn=i=2n1ui+2. Tính limvn bằng?

Xem đáp án » 20/03/2021 368

Câu 7:

Tính giới hạn của dãy số un=q+2q2+...+nqn với |q|<1

Xem đáp án » 20/03/2021 354

Bình luận


Bình luận