Câu hỏi:

21/03/2021 596

Cho hàm số fx=x8x32,x>8ax+4,x8. Để hàm số liên tục tại x=8, giá trị của a là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết rằng limx0sinxx=1. Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số fx=1+cosx(xπ)2,xπm,x=π liên tục tại x=π

Xem đáp án » 21/03/2021 15,869

Câu 2:

Biết rằng limx0sinxx=1. Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số fx=sinπxx1,x1m,x=1 liên tục tại x=1.

Xem đáp án » 21/03/2021 5,662

Câu 3:

Giá trị thực của tham số m để hàm số fx=x2sin1x,x0m, x=0 liên tục tại x=0 thỏa mãn điều kiện nào dưới đây?

Xem đáp án » 21/03/2021 2,839

Câu 4:

Biết rằng fx=x21x1,x1a,x=1 liên tục trên đoạn (0;1) (với a là tham số). Khẳng định nào dưới đây về giá trị a là đúng?

Xem đáp án » 21/03/2021 1,583

Câu 5:

Tìm giá trị lớn nhất của a để hàm số fx=3x+232x2,x>2a2x74,x2 liên tục tại x=2

Xem đáp án » 21/03/2021 1,111

Câu 6:

Tính tổng (S) gồm tất cả các giá trị m để hàm số fx=x2+x,x<12,x=1m2x+1,x>1 liên tục tại x=1

Xem đáp án » 21/03/2021 1,049

Câu 7:

Tìm giá trị nhỏ nhất của a để hàm số fx=x25x+64x3x,x>31a2x,x3 liên tục tại x=3

Xem đáp án » 21/03/2021 715

Bình luận


Bình luận