Câu hỏi:

21/03/2021 185

Cho hàm số f(x)=2x4+3,x2x+1x22mx+3m+2,x<2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số liên tục trên R.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phương trình f(x)=4x3+4x1. Mệnh đề nào sai?

Xem đáp án » 21/03/2021 1,420

Câu 2:

Cho phương trình 2x45x2+x+1=0(1). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 21/03/2021 242

Câu 3:

Cho hàm số fx=sinx,xπ2ax+b,x>π2 liên tục trên R . Khi đó giá trị của a và b là:

Xem đáp án » 21/03/2021 183

Câu 4:

Cho a, b là các số thực khác 0. Tìm hệ thức liên hệ giữa a và b để hàm số sau liên tục tại x=0:  f(x)=ax+1bx+131x,x0a+b,x=0

Xem đáp án » 21/03/2021 179

Câu 5:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình x33x2+(2m2)x+m3=0 có ba nghiệm x1,x2,x3 thỏa mãn x1<1<x2<x3

Xem đáp án » 21/03/2021 102

Câu 6:

Tìm m để các hàm số fx=2x4+3,x2x+1x22mx+3m+2,x<2 liên tục trên R

Xem đáp án » 21/03/2021 95

Bình luận


Bình luận