Câu hỏi:

22/03/2021 126

Cho cấp số nhân un, biết: u1=2;u2=8. Lựa chọn đáp án đúng.

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho cấp số nhân un biết: u1=3,u5=48. Lựa chọn đáp án đúng.

Xem đáp án » 22/03/2021 452

Câu 2:

Dãy số 1,2,4,8,16,... là một cấp số nhân với:

Xem đáp án » 22/03/2021 143

Câu 3:

Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân un có công bội q > 0. Biết u2=4;u4=9

Xem đáp án » 22/03/2021 102

Câu 4:

Cho cấp số nhân un biết: u1=2;u2=8. Lựa chọn đáp án đúng

Xem đáp án » 22/03/2021 99

Câu 5:

Cho cấp số nhân unu1=-3 và q = -2. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho.

Xem đáp án » 22/03/2021 80

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »