Câu hỏi:

05/04/2021 115

Tìm m để (−∞; 0] ∩ [m−1; m+1) = A với A là tập hợp chỉ có một phần tử

Trả lời:

Đáp án D

Ta có: (−∞; 0] ∩ [m−1; m+1) = A với A chỉ có một phần tử

⇔ 0 = m−1 < m+1 ⇔ m = 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm m để [−1; 1] ∩ [m−1; m+3] ≠ ∅

Xem đáp án » 05/04/2021 178

Câu 2:

Cho hai tập hợp A = (−4; 3) và B = (m−7; m). Tìm giá trị thực của tham số m để B ⊂ A

Xem đáp án » 05/04/2021 151

Câu 3:

Cho hai tập hợp A = ( −∞; m) và B = [3m−1; 3m+3]. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để ACRB

Xem đáp án » 05/04/2021 139

Câu 4:

Tìm m để (−1; 1) ⊂ (m; m+3)

Xem đáp án » 05/04/2021 128

Câu 5:

Tìm m để 0;1m;m+3=

Xem đáp án » 05/04/2021 126

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »