Câu hỏi:

05/04/2021 199

Cho hai tập hợp A = (−4; 3) và B = (m−7; m). Tìm giá trị thực của tham số m để B ⊂ A

Trả lời:

Đáp án C

Điều kiện: m

Để

BAm74m3m3m3m=3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm m để [−1; 1] ∩ [m−1; m+3] ≠ ∅

Xem đáp án » 05/04/2021 213

Câu 2:

Tìm m để (−∞; 0] ∩ [m−1; m+1) = A với A là tập hợp chỉ có một phần tử

Xem đáp án » 05/04/2021 142

Câu 3:

Cho hai tập hợp A = ( −∞; m) và B = [3m−1; 3m+3]. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để ACRB

Xem đáp án » 05/04/2021 141

Câu 4:

Tìm m để (−1; 1) ⊂ (m; m+3)

Xem đáp án » 05/04/2021 139

Câu 5:

Tìm m để 0;1m;m+3=

Xem đáp án » 05/04/2021 127

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »