Câu hỏi:

10/04/2021 4,743

Chỉ ra mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Phương án A: sai vì chỉ cần giá của chúng song song hoặc nằm trên một mặt phẳng nào đó

Phương án B: sai vì ba véc tơ cùng phương ⇔a=k.b=l.c

Phương án C sai vì điều kiện cần và đủ để ba véc tơ a,b,c đồng phẳng là có các số m,n sao cho c=ma+nb (với  a,b không cùng phương).

Vậy chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A1B1C1. Đặt AA1=a;AB=b;AC=c;BC=d trong các đẳng thức sau đẳng thức nào đúng.

Xem đáp án » 10/04/2021 4,916

Câu 2:

Cho tứ diện đều ABCD, M và N theo thứ tự là trung điểm của cạnh AB và CD. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án » 10/04/2021 2,356

Câu 3:

Cho hình hộp ABCD.A1B1C1D1 với M = CD1C1D. Khi đó:

Xem đáp án » 10/04/2021 1,622

Câu 4:

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi M là trung điểm của AA', O là tâm của hình bình hành ABCD. Cặp ba vecto nào sau đây đồng phẳng?

Xem đáp án » 10/04/2021 1,464

Câu 5:

Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1. Gọi M là trung điểm của AD. Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án » 10/04/2021 1,215

Câu 6:

Cho tứ diện đều ABCD có tam giác BCD đều, AD = AC. Giá tri của cos (AB;CD) là:

Xem đáp án » 10/04/2021 1,050

Bình luận


Bình luận