Câu hỏi:

10/04/2021 1,099

Cho tứ diện đều ABCD có tam giác BCD đều, AD = AC. Giá tri của cos (AB;CD) là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Gọi N là trung điểm của CD. Tam giác đều BCD nên BNCD.

Tam giác ACD cân tại A nên ANCD ta có:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A1B1C1. Đặt AA1=a;AB=b;AC=c;BC=d trong các đẳng thức sau đẳng thức nào đúng.

Xem đáp án » 10/04/2021 5,028

Câu 2:

Chỉ ra mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án » 10/04/2021 4,840

Câu 3:

Cho tứ diện đều ABCD, M và N theo thứ tự là trung điểm của cạnh AB và CD. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án » 10/04/2021 2,414

Câu 4:

Cho hình hộp ABCD.A1B1C1D1 với M = CD1C1D. Khi đó:

Xem đáp án » 10/04/2021 1,666

Câu 5:

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi M là trung điểm của AA', O là tâm của hình bình hành ABCD. Cặp ba vecto nào sau đây đồng phẳng?

Xem đáp án » 10/04/2021 1,528

Câu 6:

Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1. Gọi M là trung điểm của AD. Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án » 10/04/2021 1,277

Bình luận


Bình luận