Câu hỏi:

15/04/2021 74

Biết cosα+β=0 thì sinα+2β bằng:

Trả lời:

Đáp án A

sinα+2β=sinα.cos2β+cosα.sin2β=sinα.(12sin2β)+2cosαsinβcosβ=sinα+2sinβ(cosα.cosβsinα.sinβ)=sinα+2sinβcosα+β=sinα

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính: A=sinπ9+sin5π9cosπ9+cos5π9

Xem đáp án » 15/04/2021 354

Câu 2:

Rút gọn biểu thức A=cos2xsin2xcot2xtan2x ta được:

Xem đáp án » 15/04/2021 112

Câu 3:

Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 15/04/2021 100

Câu 4:

Cho biểu thức: A=sin2(a+b)sin2asin2b.Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án » 15/04/2021 93

Câu 5:

Tính giá trị biểu thức P=sina+sinb2+cosa+cosb2 biết ab=π4

Xem đáp án » 15/04/2021 93

Câu 6:

Giá trị của biểu thức A=sin2π8+sin23π8+sin25π8+sin27π8

Xem đáp án » 15/04/2021 91

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »