Câu hỏi:

23/04/2021 421

Đường thẳng xx0a=yy0b=zz0c đi qua điểm

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Đường thẳng xx0a=yy0b=zz0c đi qua điểm: x0;y0;z0

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:x=1y=2+3tz=5ttR. Vec tơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của d?

Xem đáp án » 23/04/2021 3,825

Câu 2:

Đường thẳng xx0a=yy0b=zz0c có một VTCP là:

Xem đáp án » 23/04/2021 744

Câu 3:

Điều kiện cần và đủ để hai đường thẳng cắt nhau là:

Xem đáp án » 24/04/2021 610

Câu 4:

Trong không gian Oxyz, tìm phương trình tham số trục Oz?

Xem đáp án » 23/04/2021 524

Câu 5:

Cho đường thẳng d:x=ty=1tz=ttR. Điểm nào trong các điểm dưới đây thuộc đường thẳng d?

Xem đáp án » 23/04/2021 381

Câu 6:

Công thức tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d’ đi qua điểm M’ và có VTCP u' là:

Xem đáp án » 24/04/2021 350

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK