Câu hỏi:

12/05/2021 295

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;-2;3). Hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (Oyz) là điểm M. Tọa độ của điểm M là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình chiếu của điểm M(2;2;-1) lên mặt phẳng (Oyz) là:

Xem đáp án » 12/05/2021 2,727

Câu 2:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tọa độ điểm A đối xứng với B3;1;4 qua mặt phẳng (xOz) là:

Xem đáp án » 12/05/2021 1,456

Câu 3:

Trong không gian Oxyz, cho điểm A(2;2;-1). Hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (Oxy) là điểm nào trong các điểm sau đây?

Xem đáp án » 12/05/2021 1,039

Câu 4:

Trong không gian Oxyz, cho điểm M(1;0;3) thuộc:

Xem đáp án » 12/05/2021 271

Câu 5:

Điểm M thỏa mãn OM=i3j+k có tọa độ:

Xem đáp án » 12/05/2021 263

Câu 6:

Chọn nhận xét đúng:

Xem đáp án » 12/05/2021 248

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK