Câu hỏi:

17/05/2021 642

Biểu thức P=x2-42+y-5-1 đạt giá trị nhỏ nhất là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho xyz=8 và x+y+z=0. Tính giá trị biểu thức N=(3x+3y)(2y+2z)(4x+4z)

Xem đáp án » 17/05/2021 1,584

Câu 2:

Tính giá trị biểu thức M=2x-y+x2x-y-y2x-y+3 biết rằng x2-y2+2=0

Xem đáp án » 17/05/2021 1,207

Câu 3:

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức B=8-|3x-5|

Xem đáp án » 17/05/2021 1,027

Câu 4:

Có bao nhiêu giá trị của biến x để biểu thức B=x2-42x+1 có giá trị bằng 0

Xem đáp án » 17/05/2021 958

Câu 5:

Biểu thức P=x3-82+2y+9-20 đạt giá trị nhỏ nhất là

Xem đáp án » 17/05/2021 649

Câu 6:

Để biểu thức C=x+12+3y-2 đạt giá trị bằng 0 khi x;y bằng

Xem đáp án » 17/05/2021 643

Bình luận


Bình luận