Câu hỏi:

27/05/2021 151

Cho ΔMNP, em hãy chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án sau:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Vì trong một tam giác tổng độ dài hai cạnh bất kì lớn hơn độ dài cạnh còn lại và hiệu độ dài hai cạnh bất kì nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại nên các đáp án B, C đều đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho ΔABC, em hãy chọn đáp án sai trong các đáp án sau:

Xem đáp án » 27/05/2021 504

Bình luận


Bình luận