Câu hỏi:

01/07/2021 134

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức 236+22+3=...

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Bước 1: Phân tích biểu thức thành nhân tử, nhóm và biến đổi biểu thức trong căn về dạng A±B2

Bước 2: Áp dụng: Với A là một biểu thức, ta có A2=A=A nếu  A0A nếu  A<0

Lời giải

Ta có:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Với a0,b0, ta có a+b2ab

Xem đáp án » 01/07/2021 1,466

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức A=a1b+1:b1a+1 với a = 7,25 và b = 3,25

Đáp án: A = …

Xem đáp án » 01/07/2021 254

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Phương trình 2x1=x1 có nghiệm là:

Xem đáp án » 01/07/2021 184

Câu 4:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Kết quả của phép tính 32+321 là một số tự nhiên

Xem đáp án » 01/07/2021 182

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Kết quả của phép tính 35+3+5 là:

Xem đáp án » 01/07/2021 171

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình 2x143=4x4913

Tập nghiệm của phương trình là S = {…}

Xem đáp án » 01/07/2021 165

Câu 7:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức C=x+2x2

Đáp án Cmax = …

Xem đáp án » 01/07/2021 142

Bình luận


Bình luận