Câu hỏi:

01/07/2021 204

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Phương trình 2x1=x1 có nghiệm là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình

Bước 2: Bình phương hai vế và giải phương trình

Lời giải

Điều kiện xác định:

Vậy phương trình vô nghiệm

*Lưu ý: Sau khi tìm được giá trị của x, cần xem xét xem giá trị x có thỏa mãn điều kiện xác định hay không, rồi kết luận nghiệm của phương trình

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Với a0,b0, ta có a+b2ab

Xem đáp án » 01/07/2021 1,545

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức A=a1b+1:b1a+1 với a = 7,25 và b = 3,25

Đáp án: A = …

Xem đáp án » 01/07/2021 268

Câu 3:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Kết quả của phép tính 32+321 là một số tự nhiên

Xem đáp án » 01/07/2021 198

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Kết quả của phép tính 35+3+5 là:

Xem đáp án » 01/07/2021 187

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình 2x143=4x4913

Tập nghiệm của phương trình là S = {…}

Xem đáp án » 01/07/2021 179

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức C=x+2x2

Đáp án Cmax = …

Xem đáp án » 01/07/2021 152

Bình luận


Bình luận