Câu hỏi:

01/07/2021 184

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Kết quả của phép tính 32+321 là một số tự nhiên

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Ta có:

32+321=32+121=3.21=3

Vậy kết quả của phép tính là một số tự nhiên

Do đó khẳng định trên là Đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Với a0,b0, ta có a+b2ab

Xem đáp án » 01/07/2021 1,470

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức A=a1b+1:b1a+1 với a = 7,25 và b = 3,25

Đáp án: A = …

Xem đáp án » 01/07/2021 256

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Phương trình 2x1=x1 có nghiệm là:

Xem đáp án » 01/07/2021 186

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Kết quả của phép tính 35+3+5 là:

Xem đáp án » 01/07/2021 175

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình 2x143=4x4913

Tập nghiệm của phương trình là S = {…}

Xem đáp án » 01/07/2021 166

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức C=x+2x2

Đáp án Cmax = …

Xem đáp án » 01/07/2021 144

Bình luận


Bình luận