Trắc nghiệm Bài tập nâng cao Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương có đáp án

  • 1042 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức 236+22+3=...

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Phân tích biểu thức thành nhân tử, nhóm và biến đổi biểu thức trong căn về dạng A±B2

Bước 2: Áp dụng: Với A là một biểu thức, ta có A2=A=A nếu  A0A nếu  A<0

Lời giải

Ta có:


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức A=a1b+1:b1a+1 với a = 7,25 và b = 3,25

Đáp án: A = …

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Áp dụng quy tắc tính thương của hai căn bậc hai

Bước 2: Rút gọn biểu thức A

Bước 3: Thay a = 7,25 và b = 3,25 vào biểu thức A đã rút gọn

Lời giải


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Phương trình 2x1=x1 có nghiệm là:

Xem đáp án

Đáp án D

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình

Bước 2: Bình phương hai vế và giải phương trình

Lời giải

Điều kiện xác định:

Vậy phương trình vô nghiệm

*Lưu ý: Sau khi tìm được giá trị của x, cần xem xét xem giá trị x có thỏa mãn điều kiện xác định hay không, rồi kết luận nghiệm của phương trình


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình 2x143=4x4913

Tập nghiệm của phương trình là S = {…}

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình

Bước 2: Biến đổi tương đương hai vế phương trình để đưa về dạng: fx=a và giải phương trình

Lời giải

Tập nghiệm của phương trình là S = {290}.

Vậy số cần điền là 290


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận