Câu hỏi:

01/07/2021 256

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức A=a1b+1:b1a+1 với a = 7,25 và b = 3,25

Đáp án: A = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Bước 1: Áp dụng quy tắc tính thương của hai căn bậc hai

Bước 2: Rút gọn biểu thức A

Bước 3: Thay a = 7,25 và b = 3,25 vào biểu thức A đã rút gọn

Lời giải

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Với a0,b0, ta có a+b2ab

Xem đáp án » 01/07/2021 1,469

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Phương trình 2x1=x1 có nghiệm là:

Xem đáp án » 01/07/2021 185

Câu 3:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Kết quả của phép tính 32+321 là một số tự nhiên

Xem đáp án » 01/07/2021 183

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Kết quả của phép tính 35+3+5 là:

Xem đáp án » 01/07/2021 174

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình 2x143=4x4913

Tập nghiệm của phương trình là S = {…}

Xem đáp án » 01/07/2021 165

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức C=x+2x2

Đáp án Cmax = …

Xem đáp án » 01/07/2021 144

Bình luận


Bình luận