Câu hỏi:

01/07/2021 144

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức C=x+2x2

Đáp án Cmax = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm điều kiện để căn thức có nghĩa

Bước 2: Bình phương hai vế

Bước 3: Sử dụng bất đẳng thức Cauchy, xác định giá tị lớn nhất của biểu thức

Lời giải

*Lưu ý: Bất đẳng thức Cauchy: Với các số a, b không âm, ta luôn có: a+b2ab

Dấu bằng xảy ra khi a = b

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Với a0,b0, ta có a+b2ab

Xem đáp án » 01/07/2021 1,466

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức A=a1b+1:b1a+1 với a = 7,25 và b = 3,25

Đáp án: A = …

Xem đáp án » 01/07/2021 255

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Phương trình 2x1=x1 có nghiệm là:

Xem đáp án » 01/07/2021 185

Câu 4:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Kết quả của phép tính 32+321 là một số tự nhiên

Xem đáp án » 01/07/2021 182

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Kết quả của phép tính 35+3+5 là:

Xem đáp án » 01/07/2021 172

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình 2x143=4x4913

Tập nghiệm của phương trình là S = {…}

Xem đáp án » 01/07/2021 165

Bình luận


Bình luận