Câu hỏi:

23/12/2019 8,437

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB= a3 và AD=a. Đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA=a. Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.BCD bằng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp tứ diện đều ABCD cạnh a2

Xem đáp án » 24/12/2019 19,427

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại C, AB=a5, AC=a. Cạnh bên SA=3a và vuông góc vói mặt phẳng (ABC). Thể tích khối chóp S.ABC bằng

Xem đáp án » 24/12/2019 8,819

Câu 3:

Cắt một khối trụ cho trước thành hai phần thì được hai khối trụ mới có tổng diện tích toàn phần nhiều hơn diện tích toàn phần của khối trụ ban đầu 32πdm2. Biết chiều cao của khối trụ ban đầu là 7dm.Tính tổng diện tích toàn phần S của hai khối trụ mới.

Xem đáp án » 23/12/2019 4,604

Câu 4:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA(ABC) góc giữa

đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng 600. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB bằng:

Xem đáp án » 24/12/2019 3,510

Câu 5:

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

Xem đáp án » 24/12/2019 3,167

Câu 6:

Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành thỏa mãn AB=a, AC=a3. Biết tam giác SBC cân tại S, tam giác SCD vuông tại C và khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC) bằng a33. Tính thể tích V của khối chóp đã cho

Xem đáp án » 24/12/2019 2,844

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK