Câu hỏi:

24/12/2019 1,658

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB, E là trung điểm của CB, I là giao điểm của AE và BD. Khi đó IG sẽ không song song với mặt phẳng nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Cho hình chóp S.ABCD có SA (ABC)Tam giác ABC vuông tại B. Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ A xuống SB. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 24/12/2019 27,443

Câu 2:

Cho tam giác ABC vuông cân tại A và BC = a. Trên đường thẳng qua A vuông góc với (ABC)  lấy điểm S sao cho SB = a63  Góc giữa đường thẳng SB và (ABC)  

Xem đáp án » 24/12/2019 22,875

Câu 3:

Lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông cạnh a và đường chéo BD' của lăng trụ hợp với đáy ABCD một góc 30º. Thể tích của lăng trụ là:

Xem đáp án » 24/12/2019 7,429

Câu 4:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB=a, AA'= 2a. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng A'C', I là giao điểm của AM và AC'. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  (IBC).

Xem đáp án » 24/12/2019 5,124

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại A, BC = 2a , góc ABC = 60o. Mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABC), tam giác SAB cân tại S, tam giác SBC vuông tại S. Thể tích khối chóp S.ABC là:

Xem đáp án » 24/12/2019 4,865

Câu 6:

Cho hình chóp S.ABCD. Trên cạnh SA lấy điểm M sao cho SM=13SA. Mặt phẳng (α) qua M và song song với mặt đáy lần lượt cắt SB, SC, SD tại N, P, Q. Tỉ số thể tích của khối chóp S.MNPQ với khối chóp S.ABCD là

Xem đáp án » 23/12/2019 4,512

Câu 7:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O. Biết SO(ABCD), SO=a3. Đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD có bán kính là a2 Góc hợp bởi mỗi mặt bên và đáy của hình chóp là:

Xem đáp án » 24/12/2019 3,456

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK