Câu hỏi:

11/01/2020 226

Cho d1: x-12=y-1=z+21; d2: x+13=y-1=z-3-1. Viết phương trình mặt phẳng (P) chiếu d2, Pd1.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm tọa độ A’ đối xứng của A(-2;3;5) qua trục Oz.

Xem đáp án » 11/01/2020 1,083

Câu 2:

Cho mặt cầu S: x2+y2+z2-2x+4y-6z+5=0và điểm A(2;0;1). Xét mặt phẳng (P) qua A, (P) tiếp xúc (S). Tìm một vecto pháp tuyến n của (P).

Xem đáp án » 11/01/2020 491

Câu 3:

Tìm một pháp vecto của mặt phẳng (ABC) với A1;0;0, B0;2;0C0;0;-4

Xem đáp án » 11/01/2020 263

Câu 4:

Cho P: x+y+2z-4=0 và d:x-1-1=y+32=z-21. Gọi A=dP và Bd sao cho AB=6. Hạ BHP. Tính độ dài BH.

Xem đáp án » 11/01/2020 255

Câu 5:

Cho A0;1;-2, B-2;3;2 và C1;-2;-3. Điểm M di động trên đường thẳng AB. Khi đó độ dài CM ngắn nhất bằng: 

Xem đáp án » 11/01/2020 245

Câu 6:

Cho P: 2x-3y+z-6=0; A-3;5;0; B1;-1;2. Có bao nhiêu mặt phẳng (Q) chứa A, B và QP?

Xem đáp án » 11/01/2020 224

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK