Câu hỏi:

15/01/2020 557

Trong không gian Oxyz, mặt phẳng P:x+y+z-3=0 đi qua điểm nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d: x=1+2ty=-3+tz=4+5t

Xem đáp án » 15/01/2020 24,278

Câu 2:

Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1;2;3) và mặt phẳng (P): x+y-4z+3=0. Mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (P) có phương trình là  

Xem đáp án » 15/01/2020 9,861

Câu 3:

Cho mặt phẳng (Q): x - y + 2z - 2 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q), đồng thời cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại các điểm M, N sao cho MN=22

Xem đáp án » 15/01/2020 9,531

Câu 4:

Cho cấp số cộng (un) có u1 = -5 và d = 3. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 15/01/2020 9,420

Câu 5:

Cho các đường thẳng d1: x-11=y+12=z-1 d2: x-21=y2=z+32 . Viết phương trình đường thẳng D đi qua A (1; 0; 2), cắt d1 và vuông góc với d2

Xem đáp án » 15/01/2020 9,231

Câu 6:

Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A(0; -1; 2), song song với trục Ox và vuông góc với mặt phẳng (Q) : x + 2y - 2z +1 = 0.

Xem đáp án » 15/01/2020 7,962

Câu 7:

Cho đường thẳng d: x-11=y-2-2=z-21 và điểm A (1; 2; 1). Tìm bán kính của mặt cầu có tâm I nằm trên d, đi qua A và tiếp xúc với mặt phẳng (P): x - 2y + 2z + 1 = 0 

Xem đáp án » 15/01/2020 7,860

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK