30 Đề thi thử thpt quốc gia môn GDCD có lời giải (Đề 1)

  • 6868 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Có mấy loại vi phạm pháp luật?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Theo SGK GDCD 12 trang 22, 23. Có 4 loại vi phạm pháp luật là: Vi phạm hình sự; Vi phạm dân sự; Vi phạm hành chính; Vi phạm kỉ luật.


Câu 2:

Hành vi xâm phạm đến quyền đối với họ, tên, quyền được khai sinh, bí mật đời tư... là thuộc loại vi phạm nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến các quan hệ tài sản (quan hệ sở hữu, quan hệ hợp đồng...) và quan hệ nhân thân (liên quan đến các quyền nhân thân, không thể chuyển giao cho người khác, ví dụ: quyền đối với họ, tên, quyền được khai sinh, bí mật đời tư, quyền xác định lại giới tính,...)


Câu 3:

Những hoạt động có mục đích làm cho pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành những hành vi hợp pháp của công dân là nội dung khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Theo SGK Giáo dục công dân 12: Thực hiện pháp luật là những hoạt động có mục đích làm cho pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành những hành vi hợp pháp của công dân


Câu 4:

Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra các quyết định làm nhằm chấm dứt các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý những người vi phạm buộc họ phải nhận một hình phạt tương xứng với lỗi vi phạm của họ chính là hình thức

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Theo SGK Giáo dục công dân 12, Áp dụng pháp luật là các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức.


Câu 5:

Ông N thuê nhà của ông L để kinh doanh nhưng không đóng tiền thuê nhà đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng. Ông N có hành vi

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản (quan hệ sở hữu, quan hệ hợp đồng...) và quan hệ nhân thân (liên quan đến các quyền nhân thân) không thể chuyển giao cho người khác. Trong trường hợp này, ông N thuê nhà của ông L nhưng không đóng tiền thuê nhà đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng. Hành vi này đã xâm phạm đến quan hệ dân sự, vì vậy đây là một dạng vi phạm dân sự.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

9 tháng trước

Nguyễn trung thực

Bình luận


Bình luận