Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking có đáp án

  • 4900 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /æ/ các đáp án còn lại phát âm là /eɪ/


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là / e / các đáp án còn lại phát âm là /iː/


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /aɪ


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /e/ 


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /e/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

86%

14%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Thị Hồng Anh

1 năm trước

Muoi Nguyen

T

1 năm trước

Trần Lê Thiện Long

1 năm trước

phạm ngọc linh

2 tháng trước

Quốc Huỳnh Đặng Kiến

P

2 tháng trước

Phùng Mến

1 tháng trước

Nguyễn Cẩm Anh

tot

Bình luận


Bình luận

Luyen Do
21:10 - 13/10/2020

cho tu la tieng viet duoc khog em khong hieu

Đoàn Phương Chi
16:17 - 11/11/2020

cau 4 cau 5 giong nhau ma may cham sai a