Đề kiểm tra Lịch sử 12 Giữa học kì 1 có đáp án (Mới nhất) Đề 4

  • 753 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) được triệu tập vào thời điểm cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem đáp án

Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) được triệu tập vào thời điểm cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc

Chọn C


Câu 2:

“…duy trì hòa bình an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành sự hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.”

(Sách giáo khoa lịch sử 12 nâng cao)

Nội dung trên là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào?

Xem đáp án

Liên hợp quốc, Hiến chương nêu rõ mục đích duy trì hòa bình an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành sự hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc

Chọn A


Câu 3:

Một trong những cơ sở của sự hợp tác, giúp đỡ giữa Liên Xô và các nước Đông Âu là

Xem đáp án

Một trong những cơ sở của sự hợp tác, giúp đỡ giữa Liên Xô và các nước Đông Âu là cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin

Chọn B


Câu 4:

Năm 1945, những quốc gia ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là

Xem đáp án

Năm 1945, những quốc gia ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a

Chọn A


Câu 5:

Bốn “con rồng” của kinh tế châu Á từ nửa sau thế kỉ XX đến nay là

Xem đáp án

Bốn “con rồng” của kinh tế châu Á từ nửa sau thế kỉ XX đến nay là Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Xingapo

Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận