Đề thi học kì I Toán 4 (Đề số 1)

  • 12152 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Số nào trong các số dưới đây có chữ số 8 biểu thị cho 80000

Xem đáp án

Đáp án C

Số 85323 có chữ số 8 biểu thị cho 80000


Câu 2:

Trong các số sau số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5

Xem đáp án

Đáp án B

Số  chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5: 46254


Câu 3:

Trong hình vẽ bên có

Xem đáp án

Đáp án A

Trong hình vẽ bên có 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

42dm260cm2=.... cm2

Xem đáp án

Đáp án D

42dm260cm2=4260 cm2


Bài thi liên quan:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hii

Sai 1 câu

Bình luận


Bình luận

Duyên Hoàng
20:37 - 06/11/2022

địt mẹ