Đề thi học kì I Toán 4 (Đề số 7)

  • 12158 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Số  956 384 521 đọc là

Xem đáp án

Đáp án D
Số
 956 384 521 đọc là  Chín trăm năm mươi sáu triệu ba trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm hai mươi mốt


Câu 2:

Các số dưới đây số nào chia hết cho 5?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

59 tấn 7 tạ = ...........kg

Xem đáp án

Đáp án A

59 tấn 7 tạ = 59 700 kg


Câu 4:

4 ngày 7 giờ = ..............giờ

Xem đáp án

Đáp án C

4 ngày 7 giờ = 103 giờ


Bài thi liên quan:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hii

Sai 1 câu

Bình luận


Bình luận