Đề thi học kì I Toán 4 (Đề số 19)

  • 12932 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Giá trị của chữ số 8 trong số 25 873 109 là:

Xem đáp án

Đáp án C

Giá trị của chữ số 8 trong số 25 873 109 là: 800 000


Câu 2:

Trong các phân số sau, phân số lớn nhất là

Xem đáp án

Đáp án C

Phân số lớn nhất là 4/3


Bài thi liên quan:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hii

Sai 1 câu

Bình luận


Bình luận