Đề thi học kì I Toán 4 (Đề số 5)

  • 12159 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Số  Bảy trăm năm mươi tám nghìn hai trăm hai mươi viết là

Xem đáp án

Đáp án C

Số  Bảy trăm năm mươi tám nghìn hai trăm hai mươi viết là 7508220


Câu 2:

Kết quả phép nhân 72  x 11 là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án D

Kết quả phép nhân 72  x 11 là 792


Câu 3:

Trong các số sau số nào chia hết cho 2 và 5 ?

Xem đáp án

Đáp án A

456 570 chia hết cho 2 và 5


Câu 4:

Năm 1729 thuộc thế kỉ thứ mấy?

Xem đáp án

Đáp án D

Năm 1729 thuộc thế kỉ thứ 18


Bài thi liên quan:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hii

Sai 1 câu

Bình luận


Bình luận