Đề thi học kì 2 Địa lí 10 (Đề 1 - có đáp án)

  • 3133 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Kí hiệu đối tượng nào sau đây thuộc nhóm kí hiệu hình học?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Để thể hiện các luồng di dân trên bản đồ, cần sử dụng phương pháp biểu hiện nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Hành tinh nào trong Hệ Mặt Trời chuyển động theo hướng ngược chiều kim đồng hồ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Trong Hệ Mặt Trời, thiên thể nào sau đây có khả năng tự phát sáng?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Thạch quyển bao gồm

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận