Giải bài tập SGK Toán 4 Biểu thức có chứa một chữ có đáp án

  • 525 lượt xem

  • 3 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Viết vào ô trống (theo mẫu)

a

x830100
125 + x125 + 8 = 133  

b

y2009601350
y - 20  

Xem đáp án »

a

x830100
125 + x125 + 8 = 133125 + 30 = 155125 + 100 = 225

b

y2009601350
y - 20200 - 20 = 180960 - 20 = 9401350 - 20 = 1330

Câu 3:

a) Tính giá trị biểu thức: 250 + m với: m = 10; m = 0; m = 80; m = 30.

b) Tính giá trị biểu thức: 873 - n với: n = 10; n = 0; n = 70; n = 30

Ghi chú: Chương trình giảm tải (CTGT) năm 2011 chỉ yêu cẩu học sinh (HS) tính giá trị biểu thức ở 2/4 (2 trong 4) trường hợp mà thôi

Xem đáp án »

a) Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260

Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250

Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330

Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280

b) Nếu n = 10 thì 873 - n = 873 - 10 = 863

Nếu n = 0 thì 873 - n = 873 - 0 = 873

Nếu n = 70 thì 873 - n = 873 - 70 = 803

Nếu n = 30 thì 873 – n = 873 – 30 = 853

Nói thêm: Khi giá trị của chữ thay đổi thì giá trị của biểu thức có chứa chữ cũng thay đổi theo


Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận