Lịch sử 11 (có đáp án) Lịch sử Việt Nam(P1)

  • 10644 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến ở Việt Nam có đặc điểm:

Xem đáp án

Câu 2:

Cuối thế kỉ XVIII, khi phong trào nào nổ ra, giám mục Bá Đa Lộc chớp cơ hội cho tư bản Pháp can thiệp vào Việt Nam?

Xem đáp án

Câu 4:

Năm 1857, Na-pô-lê-ông III lập ra Hội đồng để bàn cách can thiệp vào nước ta là

Xem đáp án

Câu 5:

Tháng 2 - 1859, Pháp quyết định đem phần lớn lực lượng đánh

Xem đáp án

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Hùng Nguyễn

Rất hay

Bình luận


Bình luận