Pháp luật và đời sống (bài 1)

  • 9280 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Pháp luật là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Theo SGK Giáo dục công dân lớp 12, Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước


Câu 2:

Pháp luật do tổ chức nào xây dựng, ban hành và đảm bảo thực hiện?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Theo SGK Giáo dục công dân 12, Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. Vậy đáp án là: Nhà nước


Câu 3:

Tính phổ biến của pháp luật là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, bởi lẽ pháp luật là những quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.


Câu 4:

Nhằm tạo sự thống nhất của hệ thống pháp luật, nội dung của tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không được trái với

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Vì Hiến pháp là luật cơ bản của Việt Nam, có hiệu lực pháp lí cao nhất nên mọi văn bản khác phải có nội dung phù hợp, không được trái với Hiến pháp.


Câu 5:

Hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Theo SGK Giáo dục công dân 12 (trang 5) Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận