Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 4: Măng mọc thẳng

  • 1497 lượt xem

  • 16 câu hỏi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

NGuyễn nam
21:30 - 02/03/2023

Thực hiện theo đúng di chiếu của vua Lí Anh Tông lập thái tử Long Cán làm ngôi vua ( Trung thành với di chiếu)

Không ăn đút lót, không vì tiền bạc mà đưa người khác lên làm vua, trái với di mệnh của vua. Cứ theo di chiếu mà thực hiện