Trắc nghiệm Bài 24: Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới có đáp án

  • 79 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Năm 2018 dân số thế giới khoảng

Xem đáp án

Đáp án C.

Năm 1804 lần đầu tiên dân số thế giới đạt mức 1 tỉ người. Năm 2018 dân số thế giới đạt khoảng 7,6 tỉ người. Dân số luôn biến động và tình hình dân số ở các quốc gia là khác nhau.


Câu 2:

Ở châu Á, dân cư tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Ở châu Á dân cư tập trung đông nhất ở khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á.


Câu 3:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án

Đáp án D.

Những khu vực tập trung đông dân trên thế giới là Nam Á, Đông Á, Đông Bắc Hoa Kì.


Câu 4:

Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới?

Xem đáp án

Đáp án A.

Châu lục tập trung dân cư đông đúc nhất thế giới là châu Á. Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á là những khu vực có dân cư đông đúc nhất.


Câu 5:

Dân cư thường tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Những nơi điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện như đồng bằng, ven biển, đô thị hoặc các vùng khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hoà,... đều có mật độ dân số cao.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận