Trắc nghiệm Chế biến thực phẩm có đáp án

  • 626 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chế biến thực phẩm là quá trình xử lý thực phẩm:

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: Chế biến thực phẩm là quá trình xử lý thực phẩm đã qua sơ chế hoặc tươi sống theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công để tạo ra nguyên liệu thực phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm.


Câu 2:

Người ta chế biến thực phẩm theo phương pháp

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: Chế biến thực phẩm là quá trình sử lí thực phẩm đã qua sơ chế hoặc tươi sống theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công để tạo ra nguyên liệu thực phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm.


Câu 3:

Sản phẩm của quá trình chế biến thực phẩm được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: Chế biến thực phẩm là quá trình sử lí thực phẩm đã qua sơ chế hoặc tươi sống theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công để tạo ra nguyên liệu thực phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm.


Câu 4:

Vai trò của chế biến thực phẩm là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì: Việc chế biến thực phẩm sẽ:

+ Tăng khả năng hấp thụ, tiêu hóa chất dinh dưỡng cho người sử dụng nên đáp án A sai.

+ Bảo vệ thực phẩm không bị hư hỏng nên đáp án C sai.

+ Các đáp án A, C sai nên D cũng sai.


Câu 5:

Vai trò, ý nghĩa của bảo quản thực phẩm là:

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: chế biến thực phẩm chính là một trong các phương pháp bảo quản thực phẩm nên chế biến thực phẩm cũng sẽ có vai trò như của bảo quản thực phẩm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận