Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 (có đáp án): Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 1)

  • 23561 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí.


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây là một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là nâng cao chất lượng dân số, nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.


Câu 3:

Nội dung nào dưới đây là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí đối với công tác dân số là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta.


Câu 4:

Phân bố dân cư hợp lí là một trong những mục tiêu của

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Phân bố dân cư hợp lí là một trong những mục tiêu của chính sách dân số.


Câu 5:

Một trong những phương hướng để nâng cao chất lượng dân số ở nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Một trong những phương hướng để nâng cao chất lượng dân số ở nước ta là nâng cao hiểu biết của người dân về sức khỏe sinh sản.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Linh Giang

X

2 năm trước

Xuan Nguyen

N

2 năm trước

Nhật Linh

d

1 năm trước

dp1.0a2. chautrinh

N

1 năm trước

Nguyễn Đăng Khoa

Bình luận


Bình luận

Qúy Bá
10:39 - 20/06/2020

đáp án khác với giải thích

Hiếu Trần Trung
01:24 - 25/06/2020

Sao đáp án sai nhiều v ???

Luongthanhvan
20:24 - 31/03/2022

Đáp án sai

Nam Nguyen
09:01 - 10/04/2022

Từ nãy tới giờ chưa qua bài này vậy

Lê Minh Trí
22:44 - 17/03/2023

câu 7 : đáp án sai