Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23 (có đáp án): Phong trào yêu nước và cách mạnh Việt Nam từ đầu tk XX

  • 12067 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh lí do khiến một số nhà yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX muốn đi theo con đường cứu nước của Nhật Bản?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Câu liên hệ


Câu 2:

Phan Bội Châu thực hiện chủ trương giái phóng dân tộc bằng con đường nào?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang….140..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Phan Bội Châu và các đồng chí của ông chủ trương thành lập Hội Duy tân nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…141...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Để thực hiện chủ trương cầu viện Nhật Bản giúp đỡ đánh Pháp, Phan Bội Châu đã tổ chức phong trào

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…141...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Phong trào Đông du (1908) tan rã vì

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1….Trang…141...SGK Lịch sử 11 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

11 tháng trước

Tùng Vũ

A

11 tháng trước

Anh Phương

Bình luận


Bình luận