ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 MÔN LỊCH SỬ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (ĐỀ 1)

  • 1560 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Sau Chiến tranh thế giói thứ hai, các nước đế quốc do Mĩ cầm đầu đã thực hỉệm âm mưu cơ bản gì để chống lại Liên Xô?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Từ năm 1946 - 1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn gì trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Hãy xác định khó khăn lớn nhất ở Liên Xô sau Chiến tranh thế gỉớỉ thứ hai:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu để xây dựng lại đất nước?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận