Trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 5 (có đáp án): Các nước Châu Phi và Mĩ La-tinh

  • 5908 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 33 phút

Câu 1:

Với sự kiện 17 nước châu Phi được trao trả độc lập, lịch sử ghi nhận năm 1960 là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Năm 1960 được lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phi” vì có

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ: ở châu Phỉ cơ bản bị tan rã từ khi nào ?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân châu Phi trong cuộc đấu tranh giành độc lập (từ sau năm 1945) là

Xem đáp án

Đáp án C

Hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân châu Phi trong cuộc đấu tranh giành độc lập (từ sau năm 1945) là đấu tranh chính trị.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

1 năm trước

D Phạm X

8 tháng trước

Phan Thế Anh

Bình luận


Bình luận

Võ Phạm Bảo Hân
12:48 - 13/11/2021

câu 21: A?