Trắc nghiệm Toán 6 CTST Dạng 1. Phân loại dữ liệu số và dữ liệu không phải là số có đáp án

  • 461 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho bảng điều tra về thức ăn sáng nay của học sinh lớp 6C dưới đây.

Media VietJack

Xác định dữ liệu số và dữ liệu không phải là số trong bảng điều tra trên.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

- Danh sách các món ăn sáng: Xôi; bánh mì; bánh bao; cơm tấm; phở là dữ liệu cho dưới dạng chữ nên đây là dữ liệu không phải là số.

- Số lượng các bạn ăn từng loại món ăn sáng: 11; 4; 8; 5; 2 là dữ liệu cho dưới dạng số nên đây là dữ liệu số (số liệu).


Câu 2:

Cho bảng điều tra về tốc độ chạy trung bình của một số động vật dưới đây:

Media VietJack

Xác định danh sách các con vật và danh sách tốc độ chạy trung bình (km/h) thuộc loại dữ liệu nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Danh sách các con vật: chó sói, ngựa vằn, sơn dương, … là dữ liệu được cho dưới dạng chữ nên đây là dữ liệu không phải là số.

Danh sách tốc độ chạy trung bình (km/h): 69; 64; 98; … là dữ liệu được cho dưới dạng số nên đây là dữ liệu số (số liệu).


Câu 3:

Cho các dãy dữ liệu dưới đây. Xác định dữ liệu số và dữ liệu không phải là số.

Các thứ trong tuần: thứ hai, thứ ba, thứ tư, …

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Các thứ trong tuần: thứ hai, thứ ba, thứ tư, … dữ liệu được cho dưới dạng chữ nên đây là dữ liệu không phải là số.


Câu 4:

Cho các dãy dữ liệu dưới đây. Xác định dữ liệu số và dữ liệu không phải là số.

Đồ dùng học tập: bút chì, thước kẻ, compa, …

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đồ dùng học tập: bút chì, thước kẻ, compa, … dữ liệu được cho dưới dạng chữ nên đây là dữ liệu không phải là số.


Câu 5:

Cho các dãy dữ liệu dưới đây. Xác định dữ liệu số và dữ liệu không phải là số.

Cân nặng của các bạn học sinh tổ 1 lớp 6A (kg): 35; 40; 32; 45; …

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Cân nặng của các bạn học sinh tổ 1 lớp 6A (kg): 35; 40; 32; 45; … dữ liệu được cho dưới dạng số nên đây là dữ liệu số (số liệu).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận