Dạng 1: Các bài toán thực tế về số nguyên âm có đáp án

  • 1672 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nước đóng băng ở nhiệt độ dưới 0℃ trở xuống. Ở nhiệt độ -10℃ và 3℃. Trạng thái của nước lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nước sẽ đóng băng ở nhiệt độ dưới 0oC nên -10oC nước đóng băng và ở 3oC nước ở dạng lỏng.


Câu 2:

Vào một ngày mùa đông ở thủ đô Paris của nước Pháp, nhiệt độ lúc 7 giờ tối là -3℃. Hãy đọc nhiệt độ của Paris vào 7 giờ tối.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta đọc nhiệt độ của Paris vào lúc 7 giờ tối là âm ba độ C.


Câu 3:

Cho bảng sau:

Sự kiện

Năm

Năm 221 TCN, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc.

 

Năm 40, Hai Bà Trưng Phất cờ khởi nghĩa chống quân Hán xâm lược.

 

Năm 207 TCN, An Dương Vương thôn tính Văn Lang, thành lập quốc gia Âu Lạc.

 

Năm 111 TCN, chiến tranh Hán-Nam Việt.

 

Năm 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

 

 Các số nguyên thích hợp để điền bào bảng theo thứ tự lần lượt từ trên xuống dưới là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có bảng sau:

Sự kiện

Năm

Năm 221 TCN, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc.

-221

Năm 40, Hai Bà Trưng Phất cờ khởi nghĩa chống quân Hán xâm lược.

40

Năm 207 TCN, An Dương Vương thôn tính Văn Lang, thành lập quốc gia Âu Lạc.

-207

Năm 111 TCN, chiến tranh Hán-Nam Việt.

-111

Năm 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

1939


Câu 4:

Một kho gạo sẽ biểu diễn lượng gạo nhập kho bằng nguyên dương, lượng gạo xuất kho bằng số nguyên âm. Hãy điền số thích hợp vào bảng sau biết tháng I kho nhập vào 500 tấn gạo, tháng II kho xuất 150 tấn gạo, tháng III kho xuất đi 200 tấn gạo và tháng IV kho nhập 100 tấn.

Dãy số nguyên biểu diễn số gạo xuất nhập kho trong các tháng I; tháng II; tháng III; tháng IV là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì số gạo nhập vào biểu diễn bằng số nguyên dương và lượng gạo xuất ra biểu diễn bằng số nguyên âm nên ta có bảng sau:

Tháng

Biến động (tấn gạo)

Tháng I

500

Tháng II

-150

Tháng III

-200

Tháng IV

100


Câu 5:

Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh thấp hơn mực nước biển là 30m. Khi đó ta nói độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là….

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì độ cao của đáy vịnh Cam Ranh thấp hơn mực nước biển là 30m mà mực nước biển ta chọn là mốc 0m nên độ cao của vịnh Cam Ranh thấp hơn 0m sẽ được biểu diễn bằng số âm. Do đó, độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là -30m.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận