Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Dạng 1. Nhận dạng tam giác đều, hình vuông, lục giác đều có đáp án

  • 448 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các tam giác dưới đây, tam giác nào là hình tam giác đều?
Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta thấy cạnh AB = AC = BC. Do đó tam giác ABC là tam giác đều.

Ta thấy góc FDE = 90° 60°. Do đó tam giác FDE không có 3 góc bằng nhau và bằng 60°. Vậy tam giác FDE không là tam giác đều.


Câu 2:

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông?
Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta thấy, hình b có 4 cạnh bằng nhau (cùng bằng 4 cm) và 4 góc đều là góc vuông.

Do đó hình b là hình vuông.


Câu 3:

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình lục giác đều? Biết các cạnh trong mỗi hình đều có độ dài bằng nhau.
Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta thấy, hình KONML chỉ có 5 cạnh nên không là hình lục giác đều.

Hình ABCRPQ có 6 cạnh bằng nhau tuy nhiên 6 góc không bằng nhau nên không là hình lục giác đều.

Hình IHGFEJ có 6 cạnh bằng nhau và 6 góc bằng nhau nên đây là hình lục giác đều.


Câu 4:

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình tam giác đều?

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta thấy tam giác trong hình 1 có 3 cạnh cùng bằng 5 cm. Do đó tam giác có 3 cạnh bằng nhau.

Vậy tam giác trong hình 1 là tam giác đều.


Câu 5:

Biết độ dài các cạnh của mỗi tam giác trong hình sau là bằng nhau, có tất cả bao nhiêu tam giác đều?

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Quan sát hình ta đếm được 5 tam giác đều.

Media VietJack


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Mạnh Đoàn Đỗ
20:44 - 18/09/2022

tam giác abc