Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 13: Tập hợp các số nguyên có đáp án

  • 966 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các số nguyên nào biểu diễn các đại lượng sau:

a) Đỉnh núi Phan – xi – păng cao 3 147, 3m;

b) Độ sâu của đáy sông Sài Gòn là 20m;

c) Bác An đang nợ 2 triệu đồng.

Xem đáp án

a) Độ cao củ đỉnh núi Phan – xi – păng được biểu diễn là: 3 147, 3m.

b) Độ sâu của đáy sông Sài Gòn được biểu diễn là: -20 m.

c) Số tiền nợ của bác An được biểu diễn là: - 2 (triệu đồng).


Câu 2:

Các điểm A, B, C, D và E trong hình biểu diễn những số nào?

Tập hợp các số nguyên | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức

Xem đáp án

Điểm A cách điểm 0 năm đơn vị về bên phải nên A biểu diễn cho số  5;

Điểm C cách điểm 0 bảy đơn vị về bên phải nên C biểu diễn cho số 7;

Điểm B cách điểm 0 bốn đơn vị về bên trái nên B biểu diễn cho số -4;

Điểm E biểu diễn cho điểm – 1; 

Điểm D biểu diễn cho điểm 0;


Câu 3:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

- 3; 4; -9; 0; -12; 2; 15; 1.

Xem đáp án

Các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

-12; -9; -3; 0; 1; 2; 4; 15.


Câu 5:

So sánh hai số:

a) -49 và -38;

b) -1379 và – 2379.

Xem đáp án

a) Vì 49 > 38 nên -49 < -38.

b) Vì 2379 > 1379 nên -2379 < -1379.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

11 tháng trước

Hoàng Yến Nhi

Bình luận


Bình luận

Ngọc Phùng
20:46 - 07/07/2022

,mxc

Trang Lê
18:17 - 24/11/2022

sai đáp án rồi ghi lớn hơn hoặc bằng 2 và bé hơn hoặc bằng 4 mà đáp án lại là câu D ????